องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2566 (ที่มาลงทะเบียน พ.ย. 2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ)    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564