กิจกรรม (Big Cleaning Day) ตามแนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ประจำปีงบประมาณ 2567

  งดรับ งดให้ ของขวัญ

  กิจกรรม “ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

  วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๗