องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุ  ครั้งที่ ๑


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุ  ครั้งที่ ๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคในวัยผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องโรคในวัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักในเรื่องโรคในวัยผู้สูงอายุและรู้จักและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และส่งเสริมรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และรู้จักวิธีการป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุ  โดยกำหนดจัดโครงการขึ้นในวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ

2024-05-03
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-02-22
2024-01-18
2023-06-19
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-27