องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ [ 30 มิ.ย. 2565 ]44
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 7 เม.ย. 2565 ]95
3 รายงานผลผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 14 มี.ค. 2565 ]94
4 Important information in the contract [ 8 มี.ค. 2565 ]113
5 Announcement of the winner of the auction, Village No. 9 [ 8 มี.ค. 2565 ]116
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 25 ก.พ. 2565 ]106
7 ประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณี ร้องเรียนคัดค้านโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง [ 23 ก.พ. 2565 ]114
8 ร่วมต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE” [ 23 ก.พ. 2565 ]118
9 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ [ 27 ม.ค. 2565 ]131
10 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕ งดรับงดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด [ 27 ม.ค. 2565 ]121
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]128
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]151
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]133
14 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2564 ]149
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2566 (ที่มาลงทะเบียน พ.ย. 2564) [ 1 ธ.ค. 2564 ]147
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2566 (ลงทะเบียน ต.ค. 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]149
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]161
18 โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]144
19 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2564 ]144
20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ก.ย. 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]158
 
หน้า 1|2|3|4|5|6