องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ร่วมกับอำเภอเมืองมหาสารคาม ส่วนราชการในพื้นที่  ประชาชนในพื้นที่  ในกิจกรรมจิตอาสา “ทำความสะอาด”  ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๖  ณ  ลำห้วยเครือซูด  บ้านโคก  หมู่ที่  ๓  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

2023-05-09
2023-05-09
2023-04-27
2023-01-30
2022-05-06
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25