องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ร่วมกับอำเภอเมืองมหาสารคาม ส่วนราชการในพื้นที่  ประชาชนในพื้นที่  ในกิจกรรมจิตอาสา “ทำความสะอาด”  ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๖  ณ  ลำห้วยเครือซูด  บ้านโคก  หมู่ที่  ๓  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

2024-05-03
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-02-22
2024-01-18
2023-06-19
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-27