องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2566 - กันยายน 2566) [ 31 ต.ค. 2566 ]29
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2566 ]58
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 26 เม.ย. 2566 ]72
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565) [ 31 ต.ค. 2565 ]100
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]156
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงลประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]181
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) [ 28 ต.ค. 2563 ]284
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]227
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) [ 30 ต.ค. 2562 ]227
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]234