องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง ๓  ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ