องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    เอกสารประกอบ

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ