องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง ๒๐๔๐

    รายละเอียดข่าว

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง ๒๐๔๐  แยกบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๗ - บ้านบัวค้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    เอกสารประกอบ

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง ๒๐๔๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ