องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

    รายละเอียดข่าว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป    เอกสารประกอบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ