องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านโคก หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒

    รายละเอียดข่าว

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านโคก  หมู่ที่  ๓ - บ้านโนนมี้  หมู่ที่ ๒  ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    เอกสารประกอบ

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านโคก หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ