องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔  โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  แห่ง  รายละเอียดดูจากเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ