องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ