องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  ศูนย์  จำนวน  ๙๓  รายการ  กำหนดราคากลาง  เป็นเงิน  ๑๖๑,๔๕๘  บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ