องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

    รายละเอียดข่าว

การดำเนินการตามนโยายการบริหารทรัพยากรบุุคคล    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ