องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    รายละเอียดข่าว

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ