องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 65

    รายละเอียดข่าว

เพื่อใหการปฏิบัติงานการประเมินคุูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน    เอกสารประกอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ