องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินกานรป้องกันของ หน่วยงาน อปท.    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ