องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ