องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65

    รายละเอียดข่าว

ตามผลการวิเคราะห์ประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ