องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

แสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุุจริหรือพัฒนาด้านคุธรรมและความโปร่งใสชองหน่วยงาน    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ