องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2565

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนโดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนรวมทั้งแผนงานโครงการที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงและทบทวน

     เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ