องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ