องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ