องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติ่ม


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ