องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2566 ช่วงที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ.2566 ช่วงที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ