องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2566 (2)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2566 (2)    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2566 (2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ