องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคก  หมู่ที่ ๙  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ