องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]31
42 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]33
43 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]32
44 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]29
45 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 2 ม.ค. 2562 ]32
46 อปท.มีการประชาสัมพันธ๋ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ธ.ค. 2561 ]33
47 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 ต.ค. 2561 ]33
48 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 ก.พ. 2561 ]31
49 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 ก.พ. 2561 ]29
50 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 15 ก.พ. 2561 ]31
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10