องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2560 ]32
62 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]29
63 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]30
64 ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต [ 23 มี.ค. 2560 ]32
65 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]30
66 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]30
67 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]36
68 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน [ 15 พ.ย. 2559 ]32
69 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม [ 30 ส.ค. 2559 ]107
70 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มิ.ย. 2559 ]30
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10