องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบตบัวค้อ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]30
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ (ตามแบบ อบต.บัวค้อกำหนด) จำนวน 1 หลัง [ 15 พ.ย. 2565 ]23
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2565 ]74
5 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 24 มิ.ย. 2565 ]69
6 ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ [ 20 มิ.ย. 2565 ]81
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 6 มิ.ย. 2565 ]81
8 ประกาศผู้ชนะการนเสนอราคา ถนน คสล.หมู่ที่ ๙ [ 8 มี.ค. 2565 ]118
9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาต่างๆ [ 8 มี.ค. 2565 ]108
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2565 ]143
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 2040 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.03 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,720 เมตร [ 27 เม.ย. 2563 ]214
12 เปิดเผยราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 2040 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.03 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,720 เมตร [ 24 เม.ย. 2563 ]219
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 19 เม.ย. 2561 ]180
14 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 18 เม.ย. 2561 ]171
15 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร [ 21 ก.พ. 2561 ]184
16 เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]214
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]169
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2560 ]175
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2560 ]195
20 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2560 ]238
 
หน้า 1|2|3