องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]5
2 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรื้อถอนอาคารและหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]46
3 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]44
4 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 5 เม.ย. 2566 ]50
5 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 5 เม.ย. 2566 ]46