องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2566 ]24
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2565 ]114
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ก.ค. 2564 ]179
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]168
5 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]177
6 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 มี.ค. 2563 ]167